Bookmark and Share

Llistat d'activitats públiques 2012

Durant 2012, Biocat ha organitzat 54 activitats públiques, incloent 12 debats internacionals del programa B·Debate. A més, ha participat o col·laborat en 17 organitzades per altres entitats. Un total de 71 actes públics que s’indexen a continuació.

. Organitzades per Biocat

. Amb la col•laboració de Biocat

. Organitzades per B•Debate

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

biocat

Octubre

Novembre

Desembre