Bookmark and Share

L’aportació catalana als reptes europeus en salut i alimentació

L’any 2008 la Comissió Europea va crear l’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) com un instrument per impulsar la competitivitat la UE i donar resposta a una sèrie de reptes socials identificats, com la salut i el canvi demogràfic; l’alimentació en totes les seves dimensions (producció, qualitat, seguretat...); la producció i accés a energies netes, o els efectes del canvi climàtic, entre altres. L’EIT i les seves KIC (Comunitats d’Innovació i Coneixement) tenen reservat un paper clau dins de la nova estratègia europea de recerca i innovació, l’Horitzó 2020, aprovada el 2011 i que es posa plenament en marxa el 2014.

Actualment, l’EIT compta amb tres KIC actives —InnoEnergy (energia sostenible); Climate-KIC (mitigació i adaptació al canvi climàtic); i ICT Labs (societat de la informació i la comunicació)— i té previst llençar el 2014 una nova convocatòria per seleccionar sengles KIC en els àmbits següents: Innovation for Healthy Living and Active Aging; Food4Future – sustainable supply chain from resources to consumers; i  Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling. Des de 2009, Biocat coordina el treball que es realitza des de Catalunya perquè les entitats i empreses del país puguin ser membres actius de les KIC de salut i alimentació.

Durant 2012, s’han constituït el dos grups de treball d’entitats catalanes d’un i altre àmbit i, a través de Biocat, aquests s’han integrat en sengles consorcis europeus que presentaran candidatura per competir per cadascuna d’aquestes KIC.

El Grup de Treball constituït per a la candidatura InnoLife (Innovation for Healthy Living and Active Aging) està encapçalat pel Health University Barcelona Campus (HUBc) i Biocat, i compta amb la participació de l’escola de negocis IESE i de l’Obra Social “la Caixa”Aquest grup es va integrar a finals de 2012 en un consorci europeu amb nodes al Regne Unit, Bèlgica, Suècia i Alemanya, amb entitats del prestigi de l’Imperial College de Londres, la Universitat d’Oxford, el Karolinska Institutet, el Max Plank Institute, el clúster BioRN o la Universitat de Leuven, entre d’altres.

Per una altra banda, es va formar també durant 2012 el Grup de Treball per impulsar la candidatura Food4Future, encapçalat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) i Biocat, i en el qual participen la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·laboració d'altres entitats de l'Estat i d'Europa. Aquest grup està treballant, per constituir una candidatura sòlida al KIC d’alimentació, amb una sèrie de xarxes locals de Gran Bretanya-Irlanda, França, Bèlgica-Holanda i Suècia-Dinamarca.

L'EIT té reservat un paper clau dins de la nova estratègia europea de recerca i innovació, l’Horitzó 2020.

Durant 2012, s’han constituït el dos grups de treball: InnoLife (Innovation for Healthy Living and Active Aging) i Food4Future.