Bookmark and Share

Què fan les biociències per nosaltres?

El suport al debat científic internacional d’alt nivell —a través de les activitats de B·Debate - International Center for Scientific Debate i la seva divulgació activa; el desenvolupament de les eines de coneixement del sector català de les biociències —com el Directori Biocat o les publicacions especialitzades—; i els diversos mitjans de comunicació propis creats per Biocat (webs, butlletins electrònics, xarxes socials...) es perfilen com tres elements bàsics per a connectar amb la societat i implicar-la en l’objectiu de promoure les ciències de la vida com un sector estratègic a Catalunya i al món.

El programa 2012 de B·Debate estava integrat per 12 activitats, que es van estendre des de març fins a gener de 2013, amb un gran impacte científic, mediàtic i de públic. Per reforçar la dimensió divulgativa del projecte, el febrer de 2012 es va llençar un web propi del projecte (www.bdebate.org).

Pel que fa a les eines de coneixement del bioclúster català, a més del treball en publicacions [vegeu requadre de la dreta], durant 2012 es van incorporar diverses millores al Directori Biocat com a resultat de l’acord signat amb l’empresa Venture Valuation (propietària de la base de dades de referència internacional BiotechGate). Això va permetre llençar, el gener de 2013, un nou cercador més eficaç i incorporar a les fitxes del Directori informació financera i de productes de les diverses entitats registrades de la qual no es disposava anteriorment. El Directori Biocat recull més de 1.200 fitxes de les entitats i empreses que conformen el bioclúster català. L’eina empra una classificació homologada internacionalment que permet fer comparacions amb altres clústers. El Directori incorpora també un cercador separat específic per als grups de recerca i un catàleg de plataformes cientificotècniques públiques (el primer d’aquest tipus que s’edita a Catalunya).

Un públic creixent

Durant 2012, el web de Biocat s’ha consolidat com el punt d’interacció per als agents de la BioRegió. Per aconseguir-ho, s’ha realitzat un estudi de percepció i necessitats dels usuaris (enquestes i focus groups amb empresaris, emprenedors, científics, gestors de transferència tecnològica i estudiants) amb l’objectiu de planificar la presència a Internet i respondre a les demandes dels internautes.

També s’han publicat més continguts relacionats amb la transferència tecnològica a través dels reportatges sobre casos d’èxit d’empreses i emprenedors catalans.

Amb una actualització constant (281 notícies, 12 entrevistes, 7 articles d’opinió, 6 reportatges, 445 entrades a l’agenda del sector, 131 ofertes de treball o la creació de pàgines específiques per a projectes i grans esdeveniments, entre d’altres) el web de les biociències a Catalunya va incrementar en un 11% respecte el 2011 el nombre de visites rebudes, que van arribar a les 206.924, i un 15% el nombre de visitants únics, fins als 110.544. La mitjana de visites mensuals al web es va situar en més de 17.000.

L’E-News, de periodicitat mensual i en tres idiomes (català, castellà i anglès), s’ha enviat mensualment a més de 9.500 contactes d’àmbit nacional i internacional. Paral·lelament a l’augment de la base de dades del CRM de Biocat, a la qual s’envia el butlletí, el 2012 es van aconseguir 257 subscriptors nous, a través del formulari del web, des de professionals fins a ciutadania interessada en les biociències.

Biocat també ha apostat per l’ús de les xarxes socials com a vehicle de difusió i trobada amb els seus stakeholders; en especial s’ha reforçat el canal de Twitter de l’entitat en català, castellà i anglès —que el 2012 va aconseguir un total de 3.752 seguidors, un 118% més que el 2011— i LinkedIn, que va tancar l’any amb 850 seguidors.

L’impuls a la xarxa no ha fet minvar la presència de les activitats de Biocat als mitjans de comunicació. S’ha treballat activament per millorar qualitativament i quantitativa la presència mediàtica de les activitats de Biocat. Així, el balanç de 2012 va ser de 119 articles publicats en premsa escrita, 162 en premsa digital, 22 aparicions a la televisió i 12 a la ràdio.

Ernst&Young presenta a Boston l'Informe 2011 sobre la BioRegió de Catalunya

La trobada de referència internacional del sector de la biotecnologia, la BIO International Convention de Boston (Estats Units), va ser l’escenari escollit per a la presentació de l’informe Catalonia Life Sciences Report 2011. El document, editat amb la col·laboració de l’empresa consultora Ernst&Young amb dades de l’Informe Biocat 2011, analitza l’estat del sector públic i privat  de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques i representa una eina indispensable per millorar el coneixement internacional de la BioRegió.

L’informe ratifica Catalunya com el bioclúster més important de l’Estat espanyol i un dels de referència al sud d’Europa amb més d’1.100 empreses, organismes i centres d’R+D registrats.

En concret, es tracta de 520 companyies, 54 instituts de recerca centres de recerca, 20 parcs científics, 15 hospitals amb programes de recerca en biociències i 10 universitats que ofereixen estudis en ciències de la vida que, en total, donen feina a 30.000 persones. La BioRegió també compta amb 440 grups de recerca, molts d’ells centrats en els àmbits de l'oncologia i les malalties neurodegeneratives, eixos clau del sector biotec català.*

Les companyies són les responsables del 85% de les 19.000 patents que la BioRegió ha produït en els darrers 10 anys. Entre les empreses destaquen grans companyies farmacèutiques com Esteve i Almirall o Grifols, especialitzada en derivats del plasma.

A més de publicar l’informe Catalonia Life Sciences Report 2011, durant el 2012 també s’ha preparat l’enfocament i esquema de continguts de l’Informe Biocat 2013 i s’ha iniciat la recollida de dades.

 

*Dades 2013. Font: Directori Biocat