Bookmark and Share

Construint un referent en ciències de la vida al sud d’Europa

El treball de Biocat d’impuls de la innovació i de foment de l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial té la seva clau de volta en la col·laboració amb socis estratègics, tant a nivell internacional com a Catalunya mateix, i les activitats dutes a terme el 2012 en són un clar exemple.

Aquest doble focus català-internacional, ha estat especialment rellevant en el treball desenvolupat durant l’any per promoure la participació catalana en sengles candidatures de dos nous KIC (Knowledge and Innovation Community) de l’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), en el àmbits de salut i envelliment, d’una banda, i d’alimentació, de l’altra. L’IET és una peça clau de la nova estratègia europea d’impuls de la recerca i la innovació, Horitzó 2020, i poder participar activament en les noves Comunitats d’Innovació i Coneixement de l’Institut seria un pas endavant importantíssim per a la competitivitat de les empreses i les institucions catalanes. Biocat ha coordinat els dos grups de treball que apleguen a les entitats catalanes que es postulen com a membres actius de les candidatures Innolife (Healthy Living and Active Aging) i Food4Future.

En l’àmbit internacional, destaquen també els programes de cooperació i de transferència tecnològica, com Bilat USA 2.0 (2012-2015) i ETTBIO (2012-2014), que s’han posat en marxa durant l’exercici. El primer té com a objectiu promoure la col·laboració bilateral en recerca i innovació entre Europa i els EUA i impulsar l’establiment d’estratègies comunes.  El segon està dirigit a identificar, intercanviar i comunicar les bones pràctiques sobre la transferència tecnològica en biotecnologia. Al llarg de 2012, s’ha elaborat un catàleg de criteris d’avaluació de la transferència de tecnologia i s’ha fet una anàlisi —i posterior informe— regional en base als criteris d’avaluació definits.

Biocat participa també en el consorci HealthTIES (2010-2013), amb l’objectiu de promoure la innovació en tecnologies mèdiques. Durant aquest exercici s’han definit les guies i s’ha dut a terme una anàlisi de fortaleses i febleses de les quatre regions que en formen part i s’ha fet una anàlisi de la matriu d’infraestructures, creuant plataformes tecnològiques i àrees terapèutiques. El juny de 2012 es va cloure el projecte Interbio i durant el segon semestre de l’any es va treballar en la preparació del projecte Transbio, que li dóna continuïtat.

D’altra banda, Biocat ha seguit treballant en la dinamització de les xarxes especialitzades BioNanoMed Catalunya i Oncocat —creades entre 2010 i 2011—per impulsar projectes rellevants en els àmbits de la nanobiomedicina i l’oncologia a Catalunya. Al llarg del 2012 s’han posat les bases d’una iniciativa conjunta de diversos hospitals i centres de recerca per construir una plataforma que permetrà millorar la diagnosi i el tractament del càncer (BPCP).

També s’han organitzat tres jornades cientificotècniques per analitzar reptes del sector i facilitar les interconnexions entre els agents, on hi han participat més de 350 professionals: Reptes i riscos de la recerca en teràpies avançades (20-1-12),en col·laboració del Programa de Teràpia Cel·lular de la UB (TCUB); El paper de les plataformes i infraestructures en la recerca translacional (22-5-12), emmarcada en el projecte Interbio i amb la col·laboració del Parc Científic de Barcelona, FIVEC i el Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) de la comunitat valenciana, i Com finançar la innovació en salut? (20-11-12) amb la Fundació de Ciències de la Salut i GlaxoSmithKline. 

A més d’una nova edició del programa Bioemprenedor XXI, la tasca de Biocat en el foment de l’emprenedoria ha inclòs una àmplia difusió on-line de casos d’èxit de transferència tecnològica en l’àmbit de les ciències de la vida. El web (amb més de 206.500 visites el 2012) i l’E-News (amb una mitjana de 10.000 enviaments mensuals a Catalunya, resta de l’Estat i internacional) han permès fer ressò d’èxits d’empreses sorgides de l’àmbit universitari com Advanced Nanotechnologies, spin-off de la Universitat de Barcelona (UB) que treballa solucions innovadores basades en la nanotecnologia per a l'àmbit biomèdic, energètic i de l'automoció; Iproteos, spin-off de l’IRB Barcelona i la UB, que desenvolupa fàrmacs de tercera generació per al sistema nerviós, i iMicroQ, spin-off de la Universitat Rovira i Virgili, que ha tret al mercat el seu innovador kit de detecció ràpida de la salmonel·la.

Els socis d’Interbio editen un llibre blanc sobre transferència tecnològica

En el seu tercer i últim any de funcionament, el projecte Interbio (2009-2012) es va ratificar com un òptim mitjà d’intercanvi i un punt de trobada per als cinc territoris europeus que hi participaven: Aquitània (Bordeus), Catalunya, Lisboa, Llenguadoc-Rosselló i València.

Biocat ha coordinat la publicació de la primera edició del llibre blanc From Research to Market: Key Issues of Technology transfer from public research centres, elaborat juntament amb els socis del projecte. Es tracta d'una guia que reuneix les directrius pràctiques de tot el procés de transferència de tecnologia en l'àmbit de la recerca pública en biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques. El llibre blanc vol ser una referència per a les entitats i servir com a guia d'assessorament per a les pimes, start-up i spin-off.

Al llarg dels tres anys d’Interbio s’han promogut activitats amb resultats molt positius: 18 projectes de recerca transregional interdisciplinaris (set d’ells amb Catalunya), un mapatge de les plataformes tecnològiques catalanes, més de 100 beques concedides per formació, recerca i mobilitat, i diversos simposis, seminaris i jornades per promoure sinergies entre regions.

Entre les activitats realitzades el 2012 destaquen la jornada El paper de les plataformes i infraestructures en la recerca translacional, organitzada per Biocat a Barcelona; el 5th Young Scientist Symposium a Bordeus (França); el workshop Two faces of Science Communication: peers and lay audiences a Oeiras (Portugal), i la reunió de cloenda del projecte a Tolosa de Llenguadoc (França).

Gràcies a l’èxit d’Interbio, la Comissió Europea —a través del Programa de Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu (Interreg Sudoe)— ha donat continuïtat a aquest marc de cooperació territorial amb el nou projecte Transbio, aprovat a la convocatòria de 2013. Aquesta iniciativa empra l’experiència adquirida per transformar resultats de recerca en realitats econòmiques i articular una xarxa internacional competitiva.