Bookmark and Share

Competitivitat i talent, claus per al futur de les biociències

Biocat articula les seves accions a través de quatre eixos estratègics: consolidació del sector, competitivitat i talent, internacionalització i percepció social de la biotecnologia. A més, duu a terme iniciatives estratègiques com l’impuls de la participació catalana a l'Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) i el centre internacional de debat científic B·Debate, que reforcen de manera transversal diversos eixos.

Durant el 2012 s’ha posat especial èmfasi en les activitats del segon eix, Competitivitat i talent. Per això, a l’hora d’estructurar els continguts d’aquesta memòria ens ha semblat oportú agrupar-les, seguint una lògica més descriptiva, en els quatre capítols que trobareu a continuació:

• Emprenedoria i innovació
• Formació i talent
• Internacionalització
Debat, coneixement i societat

A més de les activitats públiques que Biocat ha organitzat al llarg de 2012 —54 en total— i de la vintena en les quals ha col·laborat (vegeu el llistat detallat), s’ha treballat en la preparació de molts projectes que es duran a terme durant el 2013 o, fins i tot, en anys posteriors. Perquè aquest és, n’estem convençuts, un sector amb futur.

 

Durant el 2012, Biocat ha organitzat més de 50 activitats públiques i ha treballat en la preparació de grans projectes per a 2013 (BioEurope Spring Barcelona, d·HEALTH, l’Informe Biocat...).